LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo, kas esi?

Mylimas Ošo, ar gali pasakyti, kas esi?

Maniša, esu kvietimas visiems tiems, kurie siekia, ieško ir giliai širdyje ilgisi surasti savo namus.

Esu atsakymas į klausimą, kuriuo visi yra, bet negali jo išreikšti. Klausimas, kuris labiau yra ieškojimas nei klausimas, daugiau yra troškulys nei žodinis proto pasiteiravimas. Troškulys, kuris jaučiamas kiekviena būties ląstele ir gija. Bet neturi būdo to išreikšti žodžiais ir paklausti. Aš esu atsakymas į tą klausimą, kurio negalite paklausti ir negalite tikėtis, kad į jį bus atsakyta.

  

Kai sakau, kad esu atsakymas, neturiu omenyje, kad galiu duoti atsakymą. Taip, jei esate pasiruošę, galite jį paimti. Esu kaip šulinys paruoštas jums, kad įmestumėte kibirą ir pasisemtumėte vandens. Aš turiu jį, bet negaliu jūsų pasiekti be jūsų pastangų. Tik jūs galite mane pasiekti. Tai keistas kvietimas. Jis nuves jus į ilgą kelionę. Ir ji baigsis tik ten, kur jau esate. Turėsite žengti daug žingsnių įvairiais keliais tik tam, kad ateitumėte pas save, nes nuklydote labai toli nuo savęs. Jūs visiškai užmiršote kelią atgal. Esu priminimas, atsiminimas prarastų namų. Aš neegzistuoju kaip asmuo. Aš tik atrodau kaip asmuo.

Egzistuoju kaip buvimas. Tą dieną, kai save pažinau, asmuo pradingo, liko tik buvimas, labai gyvas buvimas, kuris gali numalšinti jūsų troškulį, realizuoti jūsų troškimus. Taigi, vienu žodžiu galiu pasakyti, kad esu kvietimas. Tik, žinoma, tiems, kurie giliai širdyje ilgisi, kad neteko savęs, turi gilų poreikį, kad tol, kol savęs nerado, visa kita yra beprasmiška. Jei tai nėra jūsų pirmaeilis rūpestis, jūsų galutinis rūpestis, toks, kad jeigu prireiks esate pasiruošę dėl jo viską prarasti, bet jūs negalite jo paleisti. Egzistuoja tūkstančiai troškimų, bet tas ilgesys yra vienas - sugrįžti namo, surasti savo realybę. Ir pačiame suradime rasite viską, kas vertinga: palaimą, tiesą, ekstazę. Jėzus sakydavo, kad jeigu turite akis, kad matytumėte - matykite. Jeigu turite ausis, kad girdėtumėte - girdėkite. Aišku, kad jis nekalbėjo akliesiems ir kurtiesiems. Jis kalbėjo tokiems pat kaip jūs. Galbūt jis kalbėjo tik jums, nes jūs nesate nauji. Esate tokie pat seni kaip ir visa egzistencija. Visuomet čia buvote.

Jūs galėjote sutikti daug meistrų, galėjote priartėti prie daugelio Budų, bet per daug įsitraukėte į visokius niekus. Jūs neįsisąmoninote savo ilgesio. Esu pastanga išprovokuoti tai, kas miega jumyse, pažadinti miegantįjį. Ugnis ten, bet dega labai silpnai, nes niekada ja nesirūpinote. Mano kvietimas, kad jūs liepsnotumėte. Tol kol nepažinsite gyvenimo, kuris švyti ir liepsnoja, visos jūsų žinios yra tik apgaulė. Jūs jas renkate, kad jos padėtų užmiršti tai, kad jums trūksta tikrų žinių. Tačiau kad ir kiek daug sukauptumėte apie kitą, objektą, pasaulį, tai nepakeis savęs pažinimo. Pažinus save staiga dingsta visa tamsa ir atskirumas nuo egzistencijos. Esu kvietimas drąsiai šokti į gyvenimo vandenyną. Praraskite save, nes tai vienintelis būdas save atrasti.

 

Ištrauka iš: Ošo "Kvietimas", 1 skyrius "Įmesk kibirą ir pasisemk vandens" 1987 m. rugpjūčio 21 d. (The Invitation. Chapter 1 "Throw the bucket and draw the water", 21 August 1987)

 

 

Atnaujinta 2022-05-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos