LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos centro „Ojas“ išleistos nemirtingos

Knygos

  Prembuda Vrubliauskas / MEDITATION: BODY SOUL BALANCE

Įsigyti

Meditation master and scientist Prembuda's discoveries and responses to questions of seekers

2020-04 išleista nauja Prembudos knyga "Meditation: Body Soul Balance" anglų kalba, jau galite įsigyti elektroniniu formatu:


https://www.amazon.com/MEDITATION-Meditation-scientist-Prembudas-discoveries-ebook/dp/B087PD8TRP/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&qid=1588357131&sr=8-1


  Ošo / TRANSFORMACIJOS TARO Kortų dėlionė ir paaiškinimas
Video
Įsigyti

Įžvalgos ir alegorijos kasdieniam gyvenimui atnaujinti


Tai – 60 nuostabių kortų, iliustruojančių didingų pasaulio išminties tradicijų pamokančias istorijas ir alegorijas, – tarp jų iš zen, budizmo, sufizmo, tantros, tao, krikščionių ir žydų misticizmo.

Knygoje pateikiamos alegorijos, kiekvienos kortos prasmių reziumė ir įvairių kortų derinių aiškinimo instrukcijos kasdienio gyvenimo galimybių ir iššūkių įžvalgoms.

Ošo Transformacijos Taro kortos yra savirados įrankis. Kiekviena korta rodo kelią link mūsų atsivėrimo atsinaujinimui ir pokyčiams, kurie įmanomi kiekvienam iš mūsų, jei išmoksime vis labiau įsisąmoninti neatskleistą savo potencialą. Kiekviena alegorija turi neįkainojamą įžvalgą, kuri žadina mus ieškoti tiesos savo viduje ir maitinti ją savo pačių sąmoningumo dovana.

123 p. knygutė, 60 kortų.


  Prem Buda / MEDITACIJA – SIELOS DALIJIMASIS Plačiau

Pirmoji lietuvių autoriaus knyga apie meditaciją, skirta žmogaus gerovei ir dvasingumui

Kny­gos pa­ma­tas yra spon­ta­niški Prem Bu­dos eks­pe­ri­men­tai ir at­sa­ky­mai pa­tik­rin­ti gy­ve­ni­mu.

Kny­go­je 148 klau­si­mai ir at­sa­ky­mai pa­da­lin­ti į dvy­li­ka sky­rių apie mei­lę, me­di­ta­ci­ją, žmo­gaus kū­nus ir ener­gi­jas, jų te­kė­ji­mą, po­rą, san­tuo­ką, ve­di­mą – te­kė­ji­mą po­ro­je, sie­los, pro­to ir kū­no dar­ną ir pan. Joje pateikti atsakymai ir į egzistencinius klausimus apie dirbtinį apvaisinimą, lyties keitimą, eutanaziją, kt. Tik me­di­ta­ci­ja dar­niai su­jun­gia gy­ve­ni­mą, moks­lą ir evo­liu­ci­ją. Jos žen­klai - at­si­pa­lai­da­vi­mas, gy­va ra­my­bė ir be­min­tė ty­la.

Žmo­gui te­rei­kia išmok­ti iš vidaus elgtis ir me­di­tuo­ti, o gerovė, ra­my­bė ir taika at­seka juos kaip šešėlis.

320 p., iliustr.


Ošo / TOBULUMO KELIAS Ištrauka

Šioje retoje knygoje apie meditaciją Ošo žmogų veda jo paties proto labirintais, per minčių kūrimo procesą liudijimo, tylos, tobulumo, meditacijos link. Tema negali būti nei paslaptingesnė, nei svarbesnė: tai kiekvieno iš mūsų amžinosios pusės, pačios savasties ieškojimas ir radimas, aukščiausias išsilaisvinimas, prašvitimas.

224 p., iliustr.

Ošo / MEDITACIJA - PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ Ištrauka

Antrasis leidimas

Praktinis meditacijų vadovas

Pirmoje lietuviškoje knygoje apie meditaciją:
~ meditacijos prielaidos
~ širdies atvėrimas
~ centravimasis
~ meditacijos į šviesą, tamsą, mirtį
~ trečios akies meditacijos
~ senovės budistiniai, taoistiniai, induistiniai, sufijų ir šiuolaikiniai meditacijos metodai
~ meditatoriaus kliūtys, klaidinantys metodai, proto triukai

Žinoma 112 bazinių meditacijos metodų. Knygoje aprašomi 64 meditacijos metodai

320 p., iliustr.

Ošo / MEDITACIJOS KELIAS Ištrauka

Laiptiškas meditacijos vadovas
Esminiai dalykai pradedančiam ir patyrusiam meditatoriui

Knygoje:
~ meditacijos pamatas
~ pradėkite nuo kūno
~ emocijų supratimas
~ proto supratimas
~ sąmoningumo šviesa
~ nuo kūno iki sielos - nuo mokslo iki religijos

232 p., iliustr.


Ošo / NUO MEDICINOS Į MEDITACIJĄ Ištrauka

Knygoje:
~ medicinos prietarai
~ alternatyvinės medicinos
~ hileriai
~ relaksacijos raktai
~ depresija
~ stresas ir hiperįtampa
~ maistas
~ skausmas
~ miegas
~ senėjimas
~ mirtis
~ sveikata - medicina kūnui, meditacija sielai
~ žvilgsnis į ateitį

192 p.


Ošo / STEBUKLO BEIEŠKANT (II tomas) Ištrauka

   Knygoje:
~ kundalini energija
~ septynių žmogaus kūnų ir čakrų funkcijos
~ a-u-m ir kryžiaus simbolių kilmė
~ šaktipat ir malonės sąlygos bei poveikis meditatoriui
~ vyro ir moters harmonijos perspektyvos
~ tantros ezoterinės dimensijos
~ kai kurios okultinės gelmės.


Elektroninis knygos variantas. (278 p.)

(Spausdintas knygos tiražas išparduotas)
Ošo / STEBUKLO BEIEŠKANT (I tomas) Ištrauka

   Knygoje yra penki Ošo diskursai apie kundalini energiją,  trys meditacijos iš meditacinės stovyklos Nargole, bei keturi diskursai apie kundalini energiją, bei dinaminę meditaciją vestą Bombėjuje, Indija 1970 metų vasarą.


Elektroninis knygos variantas. (265 p.)

(Spausdintas knygos tiražas išparduotas)

Knygas išleido Meditacijos centras "Ojas".


Visą informaciją dėl įsigijimo teikia Ezoterinis centras "AUM". Knygas įsigyti galima:

Visoje Lietuvoje:
Ezoteriniame centre "AUM" internetu www.ezoterika.lt
(siunčiama reg. paštu arba per kurjerį)

Knygynuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje Panevėžyje ir Šiauliuose:
Knygynų sąrašas (27)

Internetinėje parduotuvėje Amazon galite įsigyti šias knygas:

Prembuda Vrubliauskas. Meditation: Body Soul Balance Amazon Kindle

Prem Buda. Meditacija - sielos dalijimasis UK, DE, IT, ES, FR

Ošo. Tobulumo kelias UK, DE, IT, ES, FR

Ošo. Meditacija - pirmoji ir galutinė laisvė UK, DE, IT, ES, FR

Ošo. Meditacijos kelias UK, DE, IT, ES, FR

Ošo. Nuo medicinos į meditaciją UK, DE, IT, ES, FR

Ošo. Transformacijos taro UK, DE, IT, ES, FR

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos