LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo dinaminė meditacija: potyriai ir įžvalgos

Medituojant pavieniui

Medituojant pavieniui 21-os dienos ciklą

Medituojant kartu su meditacijos meistru Prembuda arba jo vedamoje meditacijoje

Ošo apie dinaminę meditacijąMedituojant pavieniui:

„Kasdien medituoju dinaminę, kad atsipalaiduočiau, apsivalyčiau, užsipildyčiau viduje, įeičiau į kūną .“ Ahina (2010-12)

„Per dinaminę patyriau širdį ir kartą (kitą) sielą .“ Dhyan (2010-12)

„[Būna] bemintės būsenos momentai per dinaminę meditaciją.“ Kundan (2010-12)

„Kasdien medituoju dinaminę meditaciją. Medituojasi labai lengvai. Su amžiumi meditatyvumas auga, kūno ir dvasios darna auga, todėl ir medituoti dinaminę meditaciją lengvėja. Ši meditacija iš karto parodo, kai žmogus pasuka į klystkelį – energijos budinimo, transformacijos ir meditacijos pakopos tampa sunkiomis. Jei per meditaciją judi vidun - teka vitalinė ir dvasinė energijos ir transformuojasi, visos Ošo dinaminės meditacijos yra labai lengvos, įkvepiančios, atgaivinančios. Jei su patirtimi ir amžiumi atsiras kokie nors sunkumai – būtinai informuosiu meditatorius.“ Prembuda (2008)

„Jokiame meditacijos centre (tarp jų ir Vokietijoje, Punoje-Indijoje) nemačiau, kad meditatoriai Ošo dinaminės meditacijos metu po STOP‘o fazės taip darniai, tyliai, subtiliai grįžtų į šokį. Juntasi meditacijos supratimas.“ Amano, meditacijos mokytojas iš Hamburgo (2010-08)

„Labai juntasi vitalinės ir kundalini energijų transformacija per dinaminę meditaciją. Per trečią paruošiamąją hu fazę jaučiausi, kaip plaukiant ant nugaros; rankas iškėlus – pradeda tekėti energija per nugarą, pradeda nešti ir kuo intensyviau, tuo geriau. Pradeda matytis ką gyvenime su kūnu ne taip darau, kad darnos galima ieškoti iš vidaus, kad jei iš vidaus paleisčiau kūnas atsipalaiduotų daug giliau, kad kūnas galėtų energija užsipildyti iš dvasinio pasaulio. Per stop‘o fazę pradžioje sunkiau, o po to taip gera, lengva, lengva, atrodo taip būčiau ir būčiau. Po to nusileidžiu į kūną ir viskas keistai atrodo, bet švi ežiai. Ir taip gera, atrodo, lyg būčiau gaiviu vandeniu nusiprausus ir taip gaivu, gaivu. Labai gerai jaučiuosi, energija labai transformuojasi .“ Šaida (2010-05)

„Per dinaminę meditaciją pirmą kartą gyvenime patekau ne tik už minčių, bet ir už vaizduotės. Ten - laisvė viduje. Pamačiau, kad iš tos vietos bendraujant su vyrais gaunasi gražus bendravimas ir kartu esu nuo jų nepriklausoma. Nes paprastai bendravimui labai trukdo mintys, norai, vaizduotė. Tačiau jeigu nuo minčių atsitraukti pavyksta, tai atsitraukimas nuo vaizduotės – toks blyksnis pirmą kartą. Kas man pačiai pasirodė keista, kad netgi būnant tam gerume, atsipalaidavime, buvo labai didelė trauka prie minčių, susikoncentravimo, nors iš to skrydžio aukščio mano mintys jutosi, kaip labai žema energetika.“ Jivan (2010-04)

 „Per dinaminės meditacijos „hu“ fazę jaučiausi kaip vakuume, labai lengva, lyg nėra svorio. Tai labai padeda centruotis ir „neprilipti“ prie minties.“ Šantam (2010-03)

„Medituoju kasdien dinaminę meditaciją, nes ji padeda „susirinkti save“, teisingai pradėti dieną. Kai nemedituoju, diena kitokia, prasideda lengva depresija.

Meditaciją taikau ir gyvenime. Versle bandau rasti balansą su partneriu, o šeimoje su vaiku išeina bendrauti nereikalaujant, nepykstant.“ Tomas (~2008)

„Ypač didelę reikšmę turėjo ir dabar turi Ošo dinaminė meditacija. Po šios meditacijos aš jaučiu, kaip apsivalo ne tik fizinis kūnas, bet ir kažkas giliau. Gyvenimas įgauna daugiau gyvumo, siela – palaimos. Katarsinės meditacijos dėka manęs nekamuoja tokie negalavimai kaip peršalimai, sąnarių skausmas klubų srityje, įtraukti pečiai, sunki ir nestabili eisena“. Vilas (~2004)

„Per dinaminę meditaciją patyriau, kad esu visiškai ne kūnas, o yra vidinės erdvės, iš kurių reikia po to sugrįžti į kūną.“ Donatas (~2007)

„Kai nebematau gyvenime kokį žingsnį padaryti, kad pasikeistų, tuomet žiūriu į dinaminę, ką joje reikėtų pakeisti – gal naujais judesiais judėti, giliau kvėpuoti... Šiandien aiškiai per dinaminę pamačiau, kad jeigu paleisiu iš esmės ožius, ambicijas, įeisiu į laisvumą, tai tuomet keisis ir gyvenimas. Supratau tiesioginį ryšį tarp dinaminės meditacijos ir gyvenimo.“ Sangit (2009.12)

Prembudos komentaras : „Fizinis kūnas yra susijęs su visais kitais šešiais kūnais ir jį galima labai giliai atpalaiduoti. Kuo giliau atpalaiduojame fizinį kūną, tuo su gilesniu kūnu susisiekiame. Labai giliai atpalaiduojant fizinį kūną, mes jį ir pasiekiame ir jis mus maitina – tuomet gali vykti ir liudijimas. Liudijime per individą tiesiog teka egzistencija. Tai nuostabu. Tai tiesiog atsitinka. Atsitikus liudijimui ir kvėpavimas, ir katarsis, ir šokinėjimas per hu fazę yra lengvas, ir per stop fazę rankos laikosi iškeltos savaime. Tai rodo, kad energija transformuojasi, mes įžengiame į dvasios ir laisvės pasaulį. Tai patiriama.

Nuostabiausia, kad viską paleidus, atpalaidavus visus raumenis, kiek tik prieinama, tuo pat metu mus pasiekia energija, maitina mus. Kaip augalą dirva. Subtilūs kūnai susijungia su fiziniu ir dėl to tuomet yra lengva, gyvybė teka, vyksta transformacija. Jei kažkas sulaikoma – tai trukdo, užblokuoja, transformacija nevyksta. Sėkla, kad taptų želmeniu, turi visiškai atsiverti. Tik tuomet ją maitina dirva. Tik tuomet per vitalinį lauką dirvos atomai gali pasiekti sėklą. Panašiai yra ir puslaidininkyje. Nepabudusi sėkla pradžioje yra kaip puslaidininkis. Puslaidininkis – pusiau laidus laidininkas. Jis gali būti uždaras, privertas arba atvertas.

Puslaidininkis yra visiškai mechaniškas, todėl visiškai valdomas tik iš išorės. Sėkla yra pusiau mechaniška, todėl pusiau yra valdoma iš išorės, pusiau valdosi, o geriau sakyti, teka ir vedasi iš vidaus. Tik visiškai atsivėrusi, ji tampa gyvu laidininku - želmeniu. Sėklai atsipalaidavus savyje ir dirvoje visa kita pradeda harmonizuotis savaime.

Panašiai augimas vyksta ir ląstelėse. Iki šiol tokie eksperimentai dar nebuvo daromi – kaip meditacija veikia genomą? Bet mano įžvalga – meditacijos metu subtilesni kūnai pasiekia atskiras genomo dalis ir genai pradeda teisingiau funkcionuoti, nes veikiama tiesiogiai per lauką, srovę. Kitaip genomą veikia mintys, norai, dogmos, tikėjimai, skolos, svajonės ir taip toliau - viską iškraipo. Tai tik egzistenciniai triukšmai.

Per dinaminę meditaciją tariant garsą „chu“ – nelabai pataikoma, nelabai tinkamai smūgiuojama į vitalinio kūno seksualinį centrą ir energija neapsiverčia, nesitransformuoja. Ji turi transformuotis, kaip kuras stūmoklyje ar vandens smūgio energija į elektros energiją hidroelektrinės elektros generatoriuje. Tai negali būti atlikta, bet kaip. Tai turi vykti labai suderintai, labai darniai.

Geriau toliau ieškoti ir tarti garsą „hu“ - tada seksualinė energija geriau ir lengviau žadinasi ir transformuojasi. Be to, vidinis atsipalaidavimas, šokinėjimo intensyvumas ir bemintiškumas turi pasiekti virsmo ar transformacijos tašką. Toks virsmo taškas yra ir virimui, ir sėklai dirvoje, ir kiaušiniui lizde. Jei virsmo taškas nepasiekiamas tai maistas neišverda, tiek sėkla netampa želmeniu, tiek kiaušinis – paukščiu. Jie paprasčiausiai suyra, supūva. Tai galima pastebėti nemedituojančių, netinkamai medituojančių, apsimetančių, kad medituoja judesiuose, energetikoje, būsenoje.“

 „Per dinaminės meditacijos stop fazę, kai laikiau iškėlęs rankas, labai aiškiai pamačiau, kur reikia žiūrėti vidun, kad rankos savaime išsilaikytų pakilusios. Jeigu nors truputėlį nuleidžiu jas žemiau širdies centro – iškart pasidaro sunku, silpna, apima mintys. Matau, kad giliai viduje laikau rankomis įsikabinęs į vaikus, žmoną, manipuliuoju, todėl rankos ir nusileidžia.

Kai meditaciją veda Prembuda, jo žodžiai gaivina ir lengviau laikyti rankas. Aš suprantu, kad iš jėgos negali išlaikyti rankų.“ Dhyan (2009.12)

Prembudos komentaras : „Kad išsilaikytų aukštyn iškeltos tiesios rankos, tai reikia atsitraukti nuo minčių apskritai ir nuo minties, kad „negaliu“ ir jos pačios laikysis. Tai, ką tau reikia atlikti – tai atsitraukti nuo minties, kad „sunku“, o toliau viskas vyks savaime. Kas gali būti lengviau, kaip iš rankų paleisti akmenį, bet kokį sunkų ar net lengvą daiktą?

Galvoti ar sakyti, kad: „reikia, kad sodinuko lapai ar medžio žiedai būtų pakilę“ yra beprasmis vidinis ar išorinis plepėjimas. Iš tiesų užtenka tik pasodinti sėklą, palaistyti, prižiūrėti, o jos lapai ar vėliau žiedai laikosi savaime. Mums užtenka tik pasodinti, prižiūrėti, o toliau veikia pats individas ir egzistencija. Mums užtenka tik paleisti savo norus, mintis, planus, tikėjimus, prisirišimus, žiūrėti, atsipalaiduoti ir judėti vidun, o visa kita – lengvas kvėpavimas, įkvepiantis valymasis, katarsis, ekstaziškas hu ar meditacinis skrydis vidun į dvasią – vyksta savaime.

Kūnas jūsų atžvilgiu yra panašiai kaip ir jūsų pasodintas sodinukas. Jis yra atskirai. Sodinuką tereikia palaistyti, prižiūrėti ir jis tiesinasi, keliasi, skleidžiasi, auga. Jo nereikia raginti, valdyti. Bet kaip sėklai neužtenka tik sudygti, virsti sodinuku, o vėliau reikia ir nuolat augti, nuolat kas rytą pabusti ir toliau augti. Taip yra ir mums.

Paprastai mums neužtenka vakarykštės meditacijos, vakarykščio augimo, vakarykštės laimės, ekstazės ir meilės. Ūpijant per dinaminę būti laimėje, ekstazėje, meilėje - tereikia atsiverti: tarp jūsų ir kūno bei tarp jūsų ir dvasios neturi likti minčių, norų, tikėjimo, nieko – tik tuomet vitališkumas teka, tik tuomet sėkla ir dirva, siela ir dvasia susitinka. Tuomet ir jūs – individas neatskiriate savęs nuo egzistencijos ir susitinkate su kūnu ir dvasia darniai. Tampate holistine trejybe, švenčiausia trejybe. Jūs tampate mediumu tarp materijos ir dvasios. Jūs ištirpstate vienovėje. Tuomet jokie ganytojai, jokie dievai, net ir aukščiausi – nereikalingi. Jie tampa šešėliais, debesimis pavasario atgaivoj.

Sėkla negali to daryti sąmoningai. Todėl ji ir negali susikurti laimės, ekstazės, meilės sąmoningai. Jei jūs sąmoningai ištirpstate vienovėje, tuomet tai - meditacija. Tuomet tai ir laimė, ir begalinis atsipalaidavimas, ir ekstazė, ir meilė, ir palaima. Tuomet, tik tuomet jūs turite kuo dalintis ir su kitais, ir su egzistencija. Pradėję nuo dinaminės meditacijos, vėliau tai gana lengva išplėsti į gyvenimą, nes meditacija turi visas gyvenimo puses. Tik daug subtilesnes. Bet jų atnešimas į gyvenimą primena mokslo žinių pritaikymą jame “

„Per dinaminę meditaciją sau pasakiau, kad viduje atsipalaiduoju giliau, bet ranka, kuri paprastai per meditaciją nusileidžia, nenusileido. Aiškiai pamačiau iš vidaus, kad ranka pati laikosi, ir yra lengva, ir ji pati tiesiasi. Dabar tai bandysiu pritaikyti gyvenime. O per kvėpavimo fazę pastebėjau, kad visą laiką turi išlikti ieškojimas, nes iš vienos pusės galiu mechaniškai, sportiškai kvėpuoti, bet prie fizinio kūno vis tiek neprieiti. O tai yra labai sunku. Tada aš išplečiu dėmesį – žiūriu ir į kūną, ir į vidų – ir tada labai įdomu. Yra į ką žiūrėti, ko ieškoti. Ir man tada daug kas per kvėpavimą pasimato: ir kūno nepameti, ir neužsigalvoji.“ Kundan (2009-12)

Prembudos komentaras : „Tu rūpinkis vidumi, o rankos iškeltos aukštyn laikysis savaime. Pasakymas, net ir pagalvojimas trukdo. Padeda nepasakymas ir nepagalvojimas. Tai pradžioje suprasti - sunku. Jei pradžioje ir nerandat krypties vidun, bet ieškosit, tai jis vis ryškės, po truputį aiškiau matysis, rasis.

Dinaminė, kiekviena jos fazė – tai kaip židinio užkūrimas. Procesas turi savo ritmą, dėsnius. Židinys gali degti stipriau, silpniau; greičiau ar lėčiau įsidegti. Panašiai yra visoje technikoje ir visoje gamtoje. Panašiai ryte užvedama mašina, bunda augalas, veriasi gėlės žiedas, išeina pavasario įšalas.

Rūpinkitės ta darna, ritmu, dėsniais. Jų ieškokite ir jų laikykitės. Panašiai gamtos gyvybės grįžimas pavasarį turi savo dėsnius, savo ritmus. Bet nepamirškite, kad jūs esate ne objektas, jūs esate anapus objektų, anapus minčių, prisirišimų, dėsnių. Anapus dualumo. Subjektas, tuštuma, nematerialumas, begalybė. Tik paleidę objektus, mintis atsiduriame anapus jų, laisvėje, meilėje, viduje, tuštumoje. Lieka ne laimė ar meilė kam nors ar dėl ko nors, o tiesiog meilė ir laisvė. Viskam ir visomis kryptimis. Jeigu lieka kryptis, būdas ar tikslas, tai jūs vis dar prote, pragare. Jei nelieka krypties ir tikslo – jūs širdyje, rojuje. Taip ir gėlės grožis, aromatas, paukščio giesmė plinta, ir Saulė šviečia.

Pagalvojimas yra išėjimas ar iškritimas iš beminčio vidaus į išorę. Iš rojaus į pragarą. Paprastai tai vyksta nesąmoningai, mechaniškai, nes žmonės dar visai nepažįsta bemintiškumo. Ar girdėjote bažnyčiose kviečiant būti viduje, bemintiškume ir elgtis iš ten. Iškrintama iš vidaus į išorę, iš širdies į protą su teigiama ar neigiama mintimi, iš vidaus į pasaulį, žemyn, kartais net į pragarą. Į tai stumia koncentracija, susikaupimas, susitraukimas, tikėjimas, tradicijos, įpročiai.

Pagalvojimas yra iškritimas iš vientiso beminčio vidaus į mintišką ir visuomet dvilypį pasaulį. Jei išeinate iš vidaus, iš bemintiškumo su teigiama mintimi, – kai kas sakytų su šventadienio mintimi ar Dievu, tai neigiama - Velnias lieka viduje. Jos gimsta visuomet tik kartu. Todėl vėliau pradėsite jaustis blogai, galvosite, kad velnias yra išorėje, pas kaimynus. Jei išeinate iš bemintiškumo su neigiama mintimi - Velniu, tai teigiama - Dievas lieka viduje. Taip jūs viduje jausitės gerai, bet aplink sukursite pragarą. Dėl to laikino gerumo žmonės barasi, katarsinasi, kovoja. Žiūrint visuminiai abiem atvejais bus blogai – jums ar kitiems. Vėliau tai apsikeis.

Po dinaminės meditacijos ir daina, ir visa diena nusispalvina kylančia energija, laime, meile

Gamtos mokslo dėsnis yra toks, kad negalima sukurti materijos be antimaterijos, teigiamo krūvio be neigiamo, o dvasios mokslo dėsnis yra, kad negalima sukurti teigiamos minties be neigiamos. Negalima sukurti Dievo be Velnio ir negalima sukurti Velnio be Dievo. Kuriant vieną, neišvengiamai kuriamas ir kitas. Abu Dievas ir Velnias sukuriami kartu. Be to, abiem atvejais individui dabar arba vėliau bus blogai. Tai priklauso kurioje pusėje jis sukūrė velnią ir kurioje pusėje jis šiuo metu yra. Kita jau nepriklauso nuo jo. Kitą pusę jis būtinai turės praeiti, nes ratą jau pasuko.

Moksle jūs galite nematyti, kad sukurdami pliusą sukūrėte ir minusą, bet tai išlaikyti bus sunku. Pliusas vėl ir vėl trauks minusą ir atvirkščiai. Tai vyks tol, kol jūs išseksite ir jie galės laisvai susijungti. Taip yra ir minčių kūrime, Dievo ir Velnio kūrime. Tokį tuščią darbą nuolat daro krikščionys.

Sąmonei ir subjektui mintis yra objektas. Išeitis – nepagalvoti, neiškristi iš vidaus, likti anapus Dievo ir Velnio – širdyje, sąmonėje. Tuomet įsitikiname, patiriame, kad su Velniu ir Dievu niekada nėra ramybės, niekada negalima atsipalaiduoti. O meilė ateina ne iš asmeninio Dievo, o iš beasmenio ir beminčio vidaus. Iš beribės, begalinės ir bemintės sąmonės. Kuo giliau judame vidun, tuo esame ramesni ir palaimingesni.

Jūs esate laisvi pagalvoti, panorėti ir būti pragare arba nepanorėti, nepagalvoti ir likti širdyje, meilėje, palaimoje, tuštumoje. Tokie gamtos, dvasios dėsniai. Tokia objektų ir subjektų, materijos ir dvasios prigimtis. Tokia tiesa. Jūs galite ja naudotis, su ja eiti arba likti tikinčiu, galvojančiu ir kentėti.

Kiekvieno ir kiekviena dinaminė vis kitokia. Visa ji galėtų būti spontaniška, gimstanti iš vidaus. Ieškokite savo tempo, ritmo, savo kelio, šaltinio. Bet visuomet dinaminė meditacija yra nauja, šviežia, primenanti žiedo skleidimąsi, sėklos dygimą, paukščio gimimą ir tuo pat metu ji primena ir pirmą gyvenimo įkvėpimą, ir paskutinį iškvėpimą, skrydį...“

Medituojant pavieniui 21-os meditacijos ciklą:

"Toks jausmas, kad tai skrydis, kad randuosi skrydyje. Nauja banga jaučiasi viduj." Kundan (2010-03)

“Dinaminė meditacija man yra misteriškiausias dalykas. Per dinaminę meditaciją salėje jaučiama ypatinga erdvė – „užsienergizavimas“ – toks stiprus energijos srautas, lyg tekėtų gyva elektros srovė. Aplink medituojantys dalyviai palaiko bendrą energetinį lauką, ugnį.

Po meditacijos  ypatingai pasikeičia mano energija, savijauta, būsena. Labai giliai atsipalaiduoju, pailsiu, užsipildau šviežia, gaivia, keliančia aukštyn dvasine energija.

Kiekviena kūno skaidula tampa gyva, vibruoja pavasariu, vitalinės energijos kilimu. Vidinės “anglys” tampa deimantais.

Visą dieną esu sąmoningesnė elgesyje su kitais, emocijose, kūno judesiuose, pagilėja geba išreikšti formas, spalvas mano kasdieniniame darbe – estetinėje odotologijoje. Pamatau įžvalgas, atsakymus į aktualius klausimus. Tokių atsakymų jokiuose raštuose ar žurnaluose su žiburiu nerasi.

Po 21 dienos dinaminės ciklo jaučiu gilesnius savo vidinės būties niuansus. Tai neapsakomai malonus jausmas.” Šaida (2010-03)

„Stipru jausti save, tada niekas nebaisu. Kuo toliau, tuo vis lengviau, įdomiau, daugiau meilės, atviriau. Smagu eiti širdin. Mėgstu grįžti į meditacinę tiesą.” Žygintas (2007 po meditacijos ciklo)

Meditacijos meistro Prembudos komentaras: „Kai medituojate, pragyvenate viduje giliau, augate. Medituoti 21 dieną, tai tiek dienų dvasiškai augti, laimingėti, sąmoningėti. Aišku, kad padieniui medituoti 7 ar 21 dieną sunkoka, nes protas, jeigu tik nueisite su juo, paaiškins, kad „čia nieko nėra būtina..., kam čia 7 ar 21 dieną medituoti, nėra laiko, yra svarių reikalų...“

Ego, protui reikalingi svarūs reikalai, svarios mintys – sunkios, materialios, beveik apčiuopiamos, nes protas negali suvokti tuštumos, veikti iš materialinės tuštumos arba iš energetinės, sąmoningos pilnumos, iš lengvumo, iš bemintiškumo.

Proto erdvė, sunki, varginanti, sąmonės – lengva, įkvepianti. Jūs galite sunkiai nešti savo kryžių, savo likimą, o galite ir nieko nenešti, būti, dalintis, skristi. Niekas kitas neatsako ir negali atsakyti už mūsų gyvenimą, mūsų likimą. Protingam žmogui galima sakyti iš kokių paskatų, o sąmoningam žmogui geriau sakyti iš kokios erdvės, kokios energijos ką ir kaip veikiate, elgiatės toks ir yra jūsų gyvenimas, jūsų savijauta.

Norint suprasti kas tai yra medituoti 21 dieną... reikia pramedituoti ir patirti. Norint suprasti, kas yra sotumas, reikia nors kartą pavalgyti. Norint suprasti, kas yra sveikumas, reikia išgyti ir pasinaudoti sveikata. Norint suprasti, kas yra liudijimas, reikia nors kartą jį patirti, nustoti galvoti, tikėti. Tik po to pradedame suprasti kas tai yra, ką tai reiškia. Jeigu išsikelsite tikslus, tai pirmiausiai 21 dienos meditacija juos suardys - visus tikslus, viltis, neviltis, lūkesčius, nes jie tik trukdo. Jie ir yra kliūtys. Kurioje vietoje posūkyje pasukti reikia ne iš anksto nuspręsti protu, o – pačiame kelyje pamatyti ir pasukti. Meditacija yra daug daugiau nei bet kokios idėjos, tikėjimai, norai, planai, tikslai.

Dinaminėje yra kelios fazės, kai judama vidun, išorėn, vidun, išorėn ir pabaigoje – galimybė vidų atnešti ar pratęsti iki kūno. Tai labai padeda gyvenime sveikatos ir laimės, gerovės ir palaimos požiūriu. Gyvenimo pločio, aukščio ir gylio požiūriais. Jeigu yra problemos, jos pasirodo per meditaciją beveik kartu su atsakymu ir išsisprendžia ne koncentruojantis, o atsipalaiduojant, beribiai atsipalaiduojant, iš vidaus, nesikišant, natūraliai, sąmoningai, egzistenciškai - panašiai, kaip auga medis, veriasi žiedas ar gyja žaizda.

Jei atsakymas rastas galvojant, koncentruojantis, tai jis neatpalaiduos, nesuderins sielos su kūnu, o kels naują įtampą, naują kančią, dar didesnį konfliktą ir toliau reikės dar daugiau lakstyti, galvoti, tampytis, kentėti. Sąmonėje atsakymai į problemas ateina ne iš teorijos, patirties, išmąstymo ar tikėjimo, o iš pačios sąmonės, nieko nedarant, tiesiog sąmonei išsiplečiant, atsiveriant, tekant ir sujungiant dvi erdves, du centrus, du polius, klausimą su atsakymu, minusą su pliusu... Atsakymas ateina iš matymo, o ne iš galvojimo, iš visumos, o ne iš dalies, iš meditacijos , o ne iš koncentracijos

Kitaip gyvenimas jau Žemėje, jau čia ir dabar yra rojus, šokis, šventė.

Medituojant kartu su meditacijos meistru Prembuda arba jo vedamoje meditacijoje:

Meditacijos akademijoje (2011-0128..31) plačiai eskperimentuota ir tyrinėjant meditacijas, meditacijos sąlygas medituojant pavieniui, su bendrakursiais ir kartu su meditacijos meistru Prembuda.

„Kai šalia medituoja Prembuda, aš pradedu matyti daugiau savo minčių, savo pačios sunkumą. Paprastai medituojant pavieniui, man atrodo, kad tiek minčių nėra.“ Jivan

 „Viduje minkščiau ir atsileidžia, atitirpsta tose vietose, kur paprastai kiečiau būna.“ Ahina

Bendra meditacija

 „Man medituojant kartu su Prembuda matosi visai kitas, žemesnis mano pačios meditavimo energetinis lygis. Prembuda medituoja su tam tikros kokybės energija, tam tikra ugnimi, kuri šviečia ir uždega net per erdvę. Ir jeigu aš derinuosi į tos kokybės energiją, mano pačios meditavimo kokybė keičiasi, atsiranda lengvumas, gaivumas, skrydis.“ Šaida

 „Medituojant [kartu] daugiau ugnies ir man pačiai lengviau „užsidega“ energija, labiau matau kur vidun žiūrėti ir yra labai gera.“ Kanta

„ Medituojant su Prembuda, jaučiu vidinę jo šviesą, pačiam yra lengva, laisva.“ Dhyan

„ Per dinaminę meditaciją jutau, kad mintys sukasi apie tą pačią darbe iškilusią situaciją, kurios tiesiai aš priimti nenoriu. Medituojant labai aiškiai pamačiau, kad mintys ateina iš mano gudravimo ir iškart užsidaro jautrumas. Buvo aiškus kontrastas, kad medituojant užtenka uždėti mintį, ir meditacija dingsta.“ Kundan

Prembudai po dinaminės meditacijos pasakiau, kad negaliu praeiti vidun. Prembuda sako: „dabar žiūrėk“. Ir man tuo metu viskas pasimatė kaip ant delno: mano kova su konkrečiais žmonėmis, pasipūtimas. Ir man tada iš karto viduje susivedė, kad tai reikia paleisti, nes kitaip blogai jaučiuosi.“ Šaida (2010-06)

Meditacijos meistro Prembudos komentaras:

„Per dinaminę meditaciją – tą gali pamatyti kiekvienas - gali pajudėti vidun arba negali, pajudi arba nepajudi. Kai kurie net nemato, kad nepajuda. Jau kai pradedi matyti, kad negali praeiti, tai jau gera pradžia, arba gera situacija to momento atžvilgiu.

Arba mes paleidžiam mintis, nuostatas, dogmas, planus, atsipalaiduojam ir teka – tai yra vienas kelias – judam vidun; arba nepaleidžiam, yra sunku ir bandom kovoti dėl energijos, žmogaus, valdžios, pinigų ir t.t. Jei įkišai ranką į klijus ir ištraukei – ką reikia daryti? Reikia kartais stipriai ilgai, naujais ir senais metodais plauti. Nekovoti – teisingas metodas.

Jei žiūrint į atsakymą teka, reikia prisidėti ir atitinkamai veikti. O jeigu neteka – nereikia to daryti. Tuomet paleiskime. Bet nekovoti giliąja prasme – tai visuomet bus teisinga.

Arba mes pajudam vidun, atsipalaiduojam ir einam su egzistencija, arba einam išorėn su kažkokia tai teise, teisybe, sąžine, įsitempiam, einam su kaimene, valstybe, visuomene, sąžine. Čia nereikia dėti kokių nors didelių pastangų. Atvirkščiai, viskas pasikeičia tik harmonizuojantis ir atsipalaiduojant vidun, elgiantis iš vidaus, iš labai didelio jautrumo - nano-jautrumo. Ta vidinė transformacija atsitinka paleidžiant kas sunku, kas neharmoninga. Reikia matyti, ką, kur ir kaip paleisti. Nepasirinkti pulti kitą, griauti, ardyti ir panašiai.

Žiūrint į baimę ar pyktį, abiem atvejais žiūrint į situaciją galima arba atsipalaiduoti, išsiplėsti ir pajudėti vidun – ir rankos laikosi, ir savijauta gerėja, arba susitraukti ir pajudėti išorėn. Tuomet ir rankos leidžiasi ir nuotaika. Tuomet gal ir pagriebiam kažką – mėsą iš kito burnos, pinigus iš kito kapšo, valdžią nuo kito kėdės, bet paskui tas susitraukimas, įtampa lieka ir veikia. Lyg kryžius, lyg sunkiena.

Bet paskui viską reikės paleisti, atiduoti. Ir, jeigu buvo jėga paimta, tai reikės įdėti tiek pat energijos, kad atiduoti, paleisti. Iki mirties ar po jos. Šį arba kitą gyvenimą. Net jei jų neprisimename. Kaip avys praėjusios dienos. Ir net praėjusios minutės. Bet būtinai tai teks padaryti. Padarius viena, teks padaryti ir kita. Arba nedaryti nė vieno.

Pojūčiai medituojant kartu su meditacijos meistru Prembuda dinaminę meditaciją ir medituojant vedamoje Prembudos meditacijoje (2010-06) :

„ Kai medituojam kartu su Prembuda erdvėje yra toks minkštumas, lengviau žiūrėti, takiau“. Gagan

„ Yra polinkis kabintis į Prembudą, tačiau per hu fazę girdžiu jo šokinėjimą ir tai labai uždega. O kai meistras veda, tai daugiau prieinu prie energijos. Jei jis dar paliečia [užblokuotą vietą], tai toks šviesumas, pamatymas praeina kaip žaibas.“ Jivan

“Kai Prem kartu medituoja, tai jaučiasi tokia erdvė – palaikanti, uždeganti, kuri persmelkia. Tą pajuntu ir tada lengviau kvėpuojasi, lengviau šokinėjasi. O kai veda ir kažką sako – man viskas labai tinka, tai būna dar papildomo supratimo, pamatymo.“ Gatyo

„ Kai medituoju kartu su Prem, pajuntu, kad per hu fazę šokinėja laisvas žmogus ir kad aš taip pat galiu laisvintis, per pečius galiu atsitiesti ir tas labai įkvepia. Ir kad kiti laisvinasi – toks įkvėpimas!“ Kanta

Prembudos komentaras - Ką reiškia būti atsakingu?

Atsakingas žmogus – atsako į situaciją. Atsakyti – reiškia atsakyti iš laisvės, iš vidaus, paaugti, reiškia išsiskleisti, dar giliau atsipalaiduoti. Tik atsakei tinkamai į situaciją – ir esi laisvesnis. Be atsakomybės laisvės nėra. Atsakomybė yra šaknys, laisvė – žiedai, vaisiai, sparnai.

„Kai veda meditacijos meistras giliau įkrentu į save, pamatau subtilesnes įtampas ir atsipalaiduoju, tiesiog jaučiu kaip Prem judesiai, balsas veda vidun, gilyn, kur pati neesu sąmoninga, neprieinu. Lengviau išlikti centruota, neužsigalvoti.

Kai nevedama meditacija tai viskas vyksta paviršiau, daugiau įkrentu į galvojimą, daugiau nesąmoningumo.“Šantam (2010-05)

„Medituoti dinaminę meditaciją, kai veda Prembuda, visada yra nepakartojamai geras potyris, kuris kiekvieną kartą viduj atveria naujus pamatymus.

Paprastai yra mintys, kurios tą rytą sukasi galvoje ir neduoda ramybės. Per meditaciją atsitraukiu nuo varginančių minčių ir pamatau priežastis, dėl ko būtent tokios mintys sukasi, kas neišspręsta, represuota, kur neteisingai pasielgta gyvenime, tada pasimato sprendimas, žingsnis, kurį turiu žengti gyvenime, kad išspręsčiau problemą ir atsipalaiduočiau. Kai medituoju viena, matau einamų problemų sprendimus. Kai medituoju vedant Prembudai – pamatau įtampas, ateinančias iš vaikystės, paauglystės, atsitinka gilus pamatymas ir tuo pat momentu – gilus atsipalaidavimas. Po meditacijos jaučiuosi labai gaiviai, atpalaiduotai, viduj jaučiu didelį gerumą, būna jausmas, kad labai gera gyventi.“ Jivan (2010-04)

  „Paprastai man dinaminę meditaciją medituoti sunku, negaliu laisvai savęs išreikšti, atsipalaiduoti. Šiandien buvo lengva, kaip niekada prieš tai. Labai padėjo Prem palaikymas. Per dinaminę jaučiau skausmą nugaroje, galvoje, bet po to jaučiausi labai atsipalaidavęs ir gaivus. Labai, labai nuostabus jausmas. ” Aleksandras, Slovakija (2010-03)

“Dinaminė meditacija šiandien [vedė Prembuda] – pati geriausia kada nors mano medituota dinaminė. Labai patiko.“ Mirka, Slovakija (2010-03)

 

Ošo apie Dinaminę meditaciją (ištrauka iš „Stebuklo beieškant“, I tomas):

"Kitas draugas klausia: „Jūs kalbėjote apie meditacijos etapus. Ar negalėtumėte jų geriau paaiškinti?“

Pirma, jūs turėtumėte žinoti, kad pirmi trys dinaminės meditacijos etapai yra tik laipteliai į ją, ne pati meditacija. Ketvirtasis yra meditacija. Ketvirtasis etapas yra durys, tuo tarpu trys pirmieji – tik slenksčio laipteliai. Laipteliai nėra pačios durys, jie tik veda link durų. Ketvirtasis etapas yra durys į meditaciją, jis yra relaksacija ir poilsis, tuštuma ir nežinia, kapituliacija ir atsisakymas, ištirpimas ir mirtis ar kitaip jūs tai galite pavadinti. Tai yra durys, o pirmi trys laipteliai mus atveda prie jų.

Fundamentalus principas yra pirmuose trijuose etapuose. Jei kažkas nori atsipalaiduoti, jis turi pereiti per absoliučios įtampos būseną; tuomet įėjimas į relaksaciją taps labai lengvu. Jei žmogus dirba visą dieną, tai jis gali gerai miegoti naktį. Kuo energingiau dirbama, tuo giliau miegama. Galima įrodinėti, kad miegas yra kažkas priešinga darbui, kaip gali miegoti, jei sunkiai dirbi? Nebus galima giliai miegoti, kadangi darbas ir poilsis yra tokie priešingi vienas kitam. Logiškai kalbant, tas galės lengvai užmigti, kuris visą dieną buvo lovoje. Bet tiesa tokia, kad jis negalės miegoti naktį, jei ilsėjosi dieną.

Štai kodėl tuo pat mastu, kai žmogaus gyvenimas tampa vis patogesniu, jo miegas tuo pat laipsniu tampa vis paviršutiniškesniu. Kuo daugiau patogumų ir laisvalaikio mes turime, tuo mažiau galime miegoti. Ironiška yra tai, kad mes didiname savo patogumus vildamiesi, jog jie padės mums netrikdomai miegoti. Bet išeina priešingai. Civilizuotumui augant ir laisvalaikiui didėjant, miegas dingsta, kadangi darbas yra miego prielaida. Kaip žmogus dirba, taip ir miega. Panašiai kaip įtampai pakilus ir pasiekus maksimumą, po to žmogus lengvai įkrinta į gilią relaksaciją.

Pirmieji trys etapai atrodo visiškai priešingi ketvirtajam, kuris yra meditacija. Kas nors gali paklausti, kaip gali žmogus atsipalaiduoti po to, kai taip stipriai save išsekina, praeidamas per įtampų piką ir pamišimo audrą? Aš sakau, kad tik tas, ir tik po to gali atsipalaiduoti. Tiesa yra tokia, kad atsipalaidavimas seka po įtampos kaip naktis seka po dienos ir slėniai prasideda už kalnų. Kuo aukštesnė viršūnė, tuo gilesnis slėnis. Kuo aukštesnė kalva, nuo kurios jūs krintate, tuo gilesnis tarpeklis, į kurį jūs įkrisite. Nepamirškite, kad kiekvienas kalnas turi savo slėnius. Faktiškai negali būti kalnų be slėnių. Kai kalnai auga, jie sukuria gilias daubas aplink save. Kai jūsų įtampa auga, greta to renkasi energija jūsų relaksacijai ir poilsiui. Kuo aukštesnė įtampos viršūnė, tuo gilesnė poilsio dauba. Dėl šios priežasties aš prašau jūsų visą savo energiją atiduoti tam, išeikvoti save visiškai, išmesti iš savęs viską, surizikuoti viskuo ir nesulaikyti savęs nė trupučio. Tik taip jūs galite pasiekti įtampos viršūnę ir tik po to galite nukristi į atsipalaidavimo ir poilsio bedugnę, duobę. Tuomet absoliutaus poilsio momentu atsitinka meditacija."

Daugiau apie Dinaminę meditaciją skaitykite Ošo „Stebuklo beieškant“, I tomas.

 


2011-03-15 Ojas info


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos