LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo apie dinamiškas meditacijas skirtingų tipų žmonėms: tamas-rajas-sattva

I dalis

Prašau paaiškink, kokios meditacijos rūšys tinka atskirai kiekvienam tamas, rajas, sattva žmonių tipui. Kodėl visuomet duodi dinamiškas technikas?

Dinamiška technika išties yra labai retas reiškinys. Ji nepriklauso nė vienam tipui, bet gali padėti bet kuriam. 

Tamas tipo žmogui – letargiškam, inertiškam, ji išves jį iš jo tamas. Ji sukurs tiek daug energijos jame, kad tamas  bus sulaužytas, jei ne visas, tai didžioji jo dalis. Jeigu tamas žmogus pasiruošęs ją atlikti, ji gali daryti stebuklus, nes tamas žmogui iš tikro netrūksta energijos. Energija yra, bet ji nėra aktyvi. Energija pas jį greitai užsnūsta. Dinaminė meditacija gali būti tarsi žadintuvas, ji gali inertiškumą pakeisti aktyvumu, ji gali pajudinti energiją ir tamas žmogų išvesti iš tamas.

  

Antras žmogaus tipas, rajas tipas, jis yra labai aktyvus, faktiškai per daug aktyvus, toks aktyvus, kad negali rasti sričių, kuriose atpalaiduotų savo energiją. Daugeliu atveju jis sunkiai tramdo energiją – dinamiška technika padės  jam išsilaisvinti, nusimesti naštą. Atlikęs dinamiškas technikas jis jausis besvoris. Gyvenime sulėtės jo karštligiškas nuolatinis apsėdimas veikla. Dalis jo apsėstos veiklos ištirps. Žinoma, jam ji atneš daugiau naudos nei tamas žmogui, nes tamas žmogų pirmiausia reikia suaktyvinti. Jis stovi ant pirmojo kopėčių laiptelio, bet jam tapus aktyviu, viskas tampa įmanoma. Kai jis taps aktyviu, jis taps antro tipo, dabar jis bus rajas.

Sattva žmogui dinaminė meditacija nepaprastai padeda. Jis nėra inertiškas, jo energijos nereikia sužadinti. Jis nėra apsėstai aktyvus, todėl jam nereikia jokio katarsio. Jis yra subalansuotas, grynesnis nei kiti du, laimingesnis, lengvesnis už juos. Tuomet kaip gi dinaminė meditacija gali jam padėti? Ji jam taps šventimu. Ji taps tiesiog dainavimu, šokiu, dalyvavimu visumoje. Ji jam bus naudingiausia. Tai gyvenimo paradoksas. Jėzus sako: "Tiems, kurie turi, bus duota, o iš tų, kurie neturi, bus atimta". Inertiškam žmogui reikia daugiau, bet jam negalima duoti daugiau, nes jis nėra pajėgus to priimti.

Daugiausią ką padarys dinaminė meditacija, tai išves jį iš jo inercijos ant antro kopėčių laiptelio ir tai su sąlyga, jei jis dalyvaus. Netgi tai jam yra sunku – nuspręsti dalyvauti, tiek daug veikti. Tokio tipo žmonės ateina pas mane – iš jų veidų gali matyti, kad jie greitai užmiega, yra giliame snaudulyje ir jie sako: "Mums nereikia šių aktyvių metodų. Duok mums ką nors tylaus". Jie kalba apie tylą, jie nori tam tikro metodo, kurį praktikuotų gulėdami lovoje arba daugiausia, dėdami dideles pastangas, galėtų sėdėti. Taip pat abejotina, kad jie tai praktikuos, bet aktyvios meditacijos jiems atrodo per daug aktyvios. Jiems ji bus naudinga, jeigu jie iš viso joje dalyvaus. Žinoma, ne tokia naudinga kaip antrajam tipui, nes antras tipas jau yra ant antro kopėčių laiptelio. Jis jau kažką jame turi, jam galima daugiau padėti. Metodas jį atpalaiduos, palengvins, suteiks besvoriškumo. Iš lėto jis pradės judėti link pirmojo laiptelio, aukščiausiojo.

Didžiausia pagalba bus sattva – tyram, nekaltam žmogui. Jis daug turi, jam galima padėti. Gamtos dėsnis beveik toks pat kaip ir banko – jeigu neturi pinigų, jie tau jų neduos. Jeigu tau reikia pinigų, jie sukurs tūkstantį ir vieną sąlygą; jeigu tau nereikia pinigų, jie ieškos tavęs. Jeigu pats turi pakankamai pinigų, jie visuomet yra pasiruošę tau duoti tiek, kiek tik nori. Gamtos dėsnis lygiai toks pat – jis tau daugiau duoda, kai tau nereikia, jis duoda mažiau, kai tau reikia, jis iš tavęs paima, kai nieko neturi ir jis tau duoda tūkstančiais būdų, jeigu jau kažką turi. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paradoksalu – neturtingam turėtų būti duota daugiau. Kai sakau "neturtingam", turiu omenyje tamas. Turtingam žmogui, sattva žmogui visai neturėtų būti duodama. Bet ne, kai turi tam tikrą turtingumą, tampi tarsi magnetinė jėga, pritraukianti prie savęs dar daugiau turtingumo. Vargšas žmogus atbaido, jis neleidžia turtingumui pas jį ateiti. Giliai viduje vargšas žmogus yra vargšas, nes jis nepritraukia. Jis neturi magnetizmo, kad prie savęs trauktų turtus, todėl ir yra neturtingas. Niekas nepadarė jo vargšu. Jis neturtingas, nes jis nepritraukia, jis neturi traukos magnetizmo.

Ištrauka iš: Osho. Yoga: The Alpha and the Omega, Vol 5 Chapter #2

 

 

Atnaujinta 2021-05-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos