LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

NE ATSIŽADĖK NELAIMINGO PASAULIO, O TRANSFORMUOKIS Į LAIMINGĄ SAVE

 

7 DIENŲ OŠO MEDITACINĖS TERAPIJOS CIKLAS

VĖL GIMTI

2022 m. kovo 13-19 d. (VII-VI) kasdien po 2 val.

Veda meditacijos mokytojos Šaida ir Šantam.

  

 

 

 

    Pradžia: kovo 13 d. (VII) 11:00 val.

    Vedama:
    1. Vilniuje tiesiogiai, Meditacijos centras Ojas, Pavasario g. 21d
    2. Kaune tiesiogiai ir per Zoom, Meditacinė aktyvietė Sadhaka, Kęstučio g. 83
    3. per Zoom

 

Šis meditacinis procesas veda į pamestą vaikystę ir nuostabos pasaulį, kuriame nieko nežinome, nieko negalime ir nieko neturime, bet vis dėl to jaučiamės be galo laisvai, pilnatviškai ir vientisai. Tai nuolatiniai gaivūs nuostabos, džiaugsmo,  atsipalaidavimo ir erdvumo momentai. Tokios vaiko būsenos priežastis yra nesilaikymas į nieką, atvirumas, stebėjimasis  viskuo ir visko priėmimas. Tuomet per mus teka dvasia ir vitališkumas.

Praktika trunka septynias dienas po dvi valandas. Pirmąją valandą – per žaidimą, atsipalaidavimą, grįžimas į vaikystę, ėjimas link pamesto vidinio vaiko, išorėn ir vidun. Antra valanda – būdravimas tyloje, įsisąmoninimas, judėjimas vidun ir meditacija.

Saugioje ir žaismingoje atmosferoje bet kokie neramumai ištirpsta širdyje ir sąmoningume, viduje  išsiplečiame į vis didesnį ir didesnį erdvumą, besvoriškumą ir vientisumą.

Junkitės prie gaivaus pavasario sprogimo su atvertu keliu į  vidinį šaltinį!

Gy­ve­ni­mo trans­for­ma­ci­jos moks­las yra va­di­na­mas me­di­ta­ci­ja. Per ana­li­zę fi­zi­kos moks­las pa­sie­kia ato­mą ir ato­mo ga­lią, per me­di­ta­ci­ją pa­sie­kia sie­lą ir sie­los ga­lią. Pir­muo­ju bū­du yra at­ran­da­ma ma­te­ri­jo­je esan­ti mis­te­ri­ja; ant­ruo­ju bū­du yra at­sklei­džia­ma sa­vas­ty­je esan­ti vi­sa­ta. Ta­čiau pas­ta­ro­ji yra svar­bes­nė už pir­mą­ją, nes eg­zis­ten­ci­jo­je individui nė­ra nie­ko svar­bes­nio už sa­vas­tį. Ošo

 

 


DEMO CIKLO DALYVIAMS:

VILNIUJE

 vasario 20 d. (VII) 11:15 – 13:15 val.

Ojas Resortas, Miškinių k. 8, Nemenčinės sen.

KAUNE

 kovo 9 d. (III) 19:00 – 21:00 val.

Ezoterinis Centras AUM, Kęstučio g.83

 

Vėl gimti grafikas (PDF)

Instrukcijos

Registracija

Ciklo indėlis 105 €.

 

 

 


Info: Tel. (8-5) 215 33 98; Mob. (8-685) 115 33,  Kaune mob: (8-686) 52 078

www.ojasmc.eu

Atnaujinta 2022-01-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos