LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Utopija yra pati žmogiškų būtybių širdis

I dalis iš II

Mylimasis Ošo, kartais esu palaimintas visa apimančio jausmo, kad ši komuna palengva tampa vienu kūnu, vienu organizmu, vienu širdies plakimu. Ar aš svajoju? Ar esu tik dar vienas eilinis utopistas? O, amore, pasakyk, kad tai nėra tik svajonė.

  

Sardžano, tai svajonė, kuri pildosi, bet tai svajonė. Ne tavo svajonė, bet visų, kurie čia yra. Neįmanoma surasti žmogaus, kuris nesvajotų apie utopiją geresnio pasaulio, žmogiškesnio, gražesnio, labiau mylinčio. Pasaulio be konfliktų, karų, diskriminacijos, jautraus, užjaučiančio pasaulio, supratingo. Kiekviena žmogiška būtybė savo sąmonės kampelyje nešiojasi svajonę. Ir tai nėra naujas reiškinys. Iš pat pradžių žmonija turėjo svajonę. Stengiamasi ją paversti realybe. Beveik visos pastangos žlugo. Ne dėl kokių nors esminių sunkumų, bet dėl plataus jus supančio pasaulio. Jūsų svajonės nesiderina su nustatytais pasaulio interesais. Jie yra galingesni, nepaprastai galingi. Svajotojas labai subtilus, trapus, kaip ir jo svajonė. Tai svajotojų bendruomenė. Sukūrėme svajonę Amerikoje, bet Amerikos santvarka negalėjo toleruoti tos svajonės. Nes žmogiškų būtybių svajonės gyventi taikoje ir meilėje kaip organinėje visumoje, prieštarauja bet kokiai politikai, prieš visus tuos, kurie yra valdžioje, prieš visas taip vadinamąsias religijas. Jeigu pasiseka sukurti svajonę čia ir paversti ją realybe, kas rūpinsis jų dangumi, pragaru, dievu? Bertranas Raselas teisus sakydamas, kad jeigu žmonės būtų išties laimingi, religijos išnyktų. Religijos yra suinteresuotos žmonių vargingumu. Žmones reikia laikyti skurde, nes kitaip kas gi nutiks krikščionybei, induizmui, judaizmui ir milijonams šventikų, kurie gyvena kaip parazitai, nes esate labai nelaimingi ir jūsų nelaimingume jums reikia kokios nors paguodos.

Pirma, jie padaro jus kaltais. Antra, jie prašo, kad eitumėte į bažnyčią ir prisipažintumėte kunigui. O kunigas jus nubaus. Ir melsis už jus dievui, kad jums būtų atleista. Tai toks žaidimas. Jis tęsiasi amžiais. O žmogus toks įmigęs, kad nemato, kaip juo manipuliuojama. Nė vienas vaikas negimė su kaltės jausmu. Jeigu jo nemokysi apie kaltę, jis niekada apie ją nežinos. Jis gyvens natūralų, nesutrikdytą gražų gyvenimą. Bet tai sunaikins visą kunigų profesiją. O dabar prie tos profesijos taip pat prisijungė ir psichoanalitikai, jie yra naujausia kunigų versija. Anądien skaičiau, kad pacientas pasakė psichoanalitikui "Praeitą naktį nieko nesapnavau", kai psichoanalitikas paprašė papasakoti savo sapnus. "Jei neturėsiu tavo sapnų, negalėsiu jų analizuoti ir tau padėti". Psichoanalitikas labai supyko ir pasakė: "Tu nebendradarbiauji. Kodėl nesapnuoji? Ką galiu padaryti be sapno? Mano visa profesija, kompetencija priklauso nuo sapno. Sapnuok toliau. Jeigu nesikooperuoji, esu pasimetęs, negaliu tau padėti." Psichoanalitikas nori, kad sapnuotumėte. Tai tapo jo teisėtu interesu. Kunigas nori, kad darytumėte nuodėmes. Kunigas bus labai sutrikęs, jeigu niekas nenusidės.

  Mažoje mokykloje mokytoja vaikams aiškino, kaip patekti į rojų. Po valandos aiškinimo, kad tie berniukai ir mergaitės suprastų, išmoktų, ji paklausė: "Ar galite man pasakyti, kokie reikalavimai yra patekti į dangų?" Vienas mažas berniukas pasakė: " Reikia padaryti nuodėmę." Ji atsakė: " Ką? Kaip tau galėjo tokia mintis šauti į galvą?" Jis atsakė: "Jeigu nepadarysi nuodėmės, kaip dievas tau atleis? O be atleidimo, niekas negali įžengti į rojų."

Vaikas pasakė kai ką labai reikšmingo. Kunigai ir šventieji moko: "Nenusidėkite", bet prisiminkite, kad jie neturi to omenyje. Jie tai sako, nes pažįsta žmogišką prigimtį, kad jūs nusidėsite. Jeigu bent akimirką įsisąmonintų, kad žmonės nusprendė nenusidėti, jie atsidurtų keblioje situacijoje. Jūs tokiu atveju atimtumėte jų profesiją. Šiais metais popiežius paskelbė, kad kiekvienas, kuris išpažįsta nuodėmes tiesiogiai dievui, daro labai sunkią nuodėmę. Turite naudotis tinkamu kanalu. Natūralu, kad jeigu žmonės pradės išpažinti tiesiogiai dievui, pakeldami rankas į dangų ir sakys: "Dieve, nusidėjau, atleisk man". Kas atsitiks bažnyčiai? Kas atsitiks pinigams, kuriuos gauna bažnyčia, nes jūs nusidedate?

  Girdėjau, kad vyskupas labai draugavo su rabinu. Jie tapo draugais, nes abu domėjosi golfu. Jie nusprendė, kad sekmadienį, kai vyskupas baigs klausyti išpažinčių, jie važiuos į golfo aikštyną. Rabinas laukė, darėsi vėlu ir galiausiai jis atėjo į bažnyčią pažiūrėti, kas atsitiko. Jis įėjo vidun. Katalikų bažnyčioje kunigas sėdi už užuolaida uždengto mažo langelio. Kitoje pusėje stovi žmogus, kuris išpažįsta savo nuodėmes. Kunigas paskiria jam bausmę, kad jis aukotų bažnyčiai dešimt dolerių ir daugiau niekada nenusidėtų. Nors giliai viduje nori, kad jis tai darytų kasdien. Tai natūralu, nes iš kur ateis pinigai?
  Rabinas pasakė: "Darosi vėlu, ką daryti? Vis dar laukia ilga eilė."
  Kunigas: "Tu gali padėti. Tiesiog sėskis čia, aš galėsiu nusiprausti, persirengti ir pasiruošti, o tu tuo metu klausysi išpažinčių."
  Rabinas pasakė: "Bet aš nežinau, ką daryti."
  Jis atsakė: "Tai labai paprasta. Ką tik matei. Vyras išprievartavo moterį. Paskyriau jam dešimties dolerių baudą. Tiesiog penki doleriai, dešimt dolerių. Tiesiog skirk baudas ir pasakyk, kad jiems bus atleista ir kad jie vėl to nedarytų."
  Rabinas atsakė: "Gerai, pamėginsiu."
  Žinoma, kitoje pusėje žmonės nežinojo, kad jie apsikeitė - arkivyskupo nebėra, o jo vietoje sėdi rabinas.
  Vienas vyras pasakė: "Tėve, turi man atleisti. Aš išprievartavau moterį du kartus šią savaitę." Rabinas atsakė: "Sūnau, nepergyvenk. Tiesiog įdėk trisdešimt dolerių į aukų dėžutę." Vyras atsakė: "Praeitą kartą, kai išprievartavau, jūs paprašėte tik dešimties dolerių. Ar kainos kyla?" Rabinas atsakė: "Nepergyvenk, sūnau. Dešimt dolerių yra avansas. Gali išprievartauti dar kartą."

 

 

Ištrauka iš: Ošo "Kvietimas", 1 skyrius "Įmesk kibirą ir pasisemk vandens" 1987 m. rugpjūčio 21 d. (The Invitation. Chapter 1 "Throw the bucket and draw the water", 21 August 1987)

 

 

Atnaujinta 2022-03-08


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos